Special offer!

The Master Bakers (two words!) @MeulenHolland aren’t master spellers #crispbakes, but perhaps that’s why these are only 50p/pack at my local Poundstretcher store in North London. #mindyourlanguage

Advertisements

[NL] Watstelefoontje? Watsbellen?

Tijd om de tenen weer eens te krommen voor een fijn staaltje quasi-Engels van Nederlandse bodem. Kijk eens hier:

Watstelefoontje? Watsbellen?

Een Nederlands bedrijf met een product gericht op internationale gebruikers. Daar is niets mis mee, maar maar waar wel het nodige mis mee is, is hoe het daarmee is omgesprongen.

Dat je een internationale naam bedenkt in plaats van een Nederlandse is heel logisch als je een internationaal product wil verkopen, maar deze naam is wel erg onzinnig. Zou je je product in het Nederlands Watstelefoontje of Watsbellen noemen? Nee? Dan lijkt me Whatscall ook geen goed idee, want die naam komt op een niet-Nederlander mogelijk net zo zot over als de eerdergenoemde Nederlandse namen op een Nederlander.

Vervolgens heeft men bij deze merkwaardige merknaam Whatscall een goede, pakkende reclamezin willen bedenken, uiteraard ook in het Engels. Het probleem met the world at your reach is echter, dat – ook al heb je ‘m wellicht vaker gezien – die zin zo krom is, dat iemand die Engels als moedertaal heeft én zijn/haar moedertaal op redelijk niveau beheerst zo’n zin nooit zou gebruiken. (Wat ik daarmee bedoel is dat er bijvoorbeeld genoeg Engelstaligen zijn die de uitdrukking should of gebruiken waar should have de enige juiste vorm is, net als dat er Nederlanders zijn die me als bezittelijk voornaamwoord gebruiken of na en naar door elkaar halen; veelvuldig gebruik van een bepaalde uitdrukking maakt ‘m zeker niet juist.) In plaats van at your reach, had hier within reach of within your reach gebruikt moeten worden. (De uitdrukking the world at your feet was ook correct geweest, maar wellicht minder passend in deze context.)

De website van het bedrijf achter bovenstaande advertentie is niet veel beter; het is duidelijk dat de in stuntelig Engels geschreven teksten afkomstig zijn van iemand die ofwel Engels niet als moedertaal heeft, ofwel zijn/haar moedertaal Engels onvoldoende beheerst. Dat geeft op zich niet – internationale ambitie lijkt me heel gezond – maar wat ik persoonlijk dan niet snap is dat je dan niet gewoon even wat tijd of geld investeert in iemand die Engels wél op (goed!) moedertaalniveau beheerst en je werk kan lezen en corrigeren voordat je het publiceert.

Als je een Nederlands merk of bedrijf vertegenwoordigt, en je zou je enkel op de Nederlands(talig)e markt richten, zou je al je uitingen (advertenties, websites, e.d.) dan ook in krom Nederlands en met taalfouten publiceren?

[NL] Niet ‘fair’

Voor wie mij (nog) niet kent: ik was geboren en getogen in Nederland, maar woon en werk tegenwoordig in Engeland. Engels is inmiddels mijn eerste taal geworden, maar mijn Nederlands heb ik gelukkig niet verleerd.

Zowel Nederlands als Engels vind ik prachtige talen, maar ik wordt af en toe onpasselijk van hoe Nederlandstaligen overmatig gebruik proberen te maken van Engelstalige termen. Daarmee doen ze naar mijn mening beide talen onrecht aan.

Door hier af en toe aandacht aan te besteden, hoop ik schrijvers aan te moedigen toch vooral klare (eigen) taal te gebruiken.

Vandaag viel mijn oog op plattelandsfair.nl.

Image and video hosting by TinyPic

Ach nee toch, dit begint wat mij betreft al helemaal verkeerd met de naam. De makers van de website, of in elk geval de schrijvers van de teksten erop, hebben er zelf ook moeite mee, aangezien men het ene moment aan de PlattelandsFair (één woord) en het andere moment aan de Plattelands Fair (twee woorden) refereert. Tja, als je het nu gewoon plattelandsbeurs had genoemd, had je dat hele probleem ontweken.

De rest van de pagina’s wordt er niet beter op. Dat de Nederlandse taal de Engelstalige termen website en homepage heeft ingeburgerd, is tot daar aan toe. Taal evolueert en ik heb geen bezwaar tegen het overnemen van woorden uit andere talen, alleen tegen het onnodig en vooral tegen het onjuist gebruiken van anderstalige termen. Plattelandsfair.nl staat hier helaas vol mee.

Om te beginnen is die naam, plattelandsfair, dus al onnodig én verkeerd; juist Engels zou country fair (twee woorden) zijn, maar in een Nederlandstalig tekstverband nog altijd onnodig. Plattelandsbeurs is gewoon lekker Nederlands en volkomen gepast. Dat woord home op de hoofdpagina is helemaal overbodig, dus dat laat je weg. Weekend is ook een in Nederlands ingeburgerde term, maar omdat het gecombineerd woord met Pasen, lijkt me paasweekeinde toch netter dan paasweekend.

De naam van de locatie kun je als organisator van een evenement niet wijzigen, maar ik zou er bij de eigenaren van de TT Hall in Assen toch op aandringen. TT Hall is weliswaar niet onjuist, en past bij de ongetwijfeld internationale aspiraties van de eigenaren, maar een creatieveling kan wellicht met een Nederlandse naam komen die ook bij niet-Nederlandstaligen niet al te moeilijk van de tong zal rollen.

“De PlattelandsFair is een unieke combinatie van een gezellige eigentijdse Indoor Countryfair en een tentoonstelling van historische landbouwtechniek. De outdoor-lifestyle van nu ontmoet er het plattelandsleven van toen in een gezellige landelijke sfeer.”

Brrrr! Als je dan echt Engelstalige termen moet gebruiken, schrijf ze dan goed! Dus: indoor country fair (drie woorden, geen hoofdletters) in plaats van Indoor Countryfair, en outdoor lifestyle (twee woorden, zonder koppelteken) in plaats van outdoor-lifestyle.

Maar als ik lees dat de bezoekers onder meer kunnen zien hoe klompen worden gemaakt, zou het dan niet veel beter zijn om voor dit hartstikke Hollandse evenement helemaal Nederlandstalig te gaan? Als we alleen letterlijk vertalen zouden we veelvuldig gebruik van dezelfde woorden zien — wellicht was dat de reden dat men voor de verbasteringen van Engelse woorden koos — maar met een beetje creativiteit kun je daar prima omheen werken; de Nederlandse taal biedt je genoeg woorden.

Wat dacht je van deze variatie:

“De plattelandsbeurs is een unieke combinatie van een gezellig, eigentijds, overdekt plattelandsevenement en een tentoonstelling van historische landbouwtechniek. Het buitenleven van nu ontmoet er het plattelandsleven van toen, in een gezellige landelijke sfeer.”

Prima toch?

‘t Is dat ik het paasweekeinde zelf moet werken, anders zou ik er zo heen gaan…! 🙂

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Licence.
Creative Commons License Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

[NL] “Dutchie”

Veel Nederlanders die ik over hun landsgrenzen heen zien stappen, vinden het leuk en vertederend klinken om vanaf dat moment aan zichzelf te refereren als Dutchie. Schattig. Op Wikipedia staat tenslotte dat het ‘an endearing or belittling term for Dutch people’ is (dus het klopt). En als je buiten Nederland maar vaak genoeg zo aan jezelf refereert dan gaan misschien niet-Nederlanders je ook wel Dutchie noemen.

Toch blijft het in genoemde betekenis vooral een term die hoofdzakelijk door Nederlanders wordt gebezigd. In de 8 à 9 jaar dat ik nu niet meer in Nederland woon, ben ik door niet-Nederlanders voor van alles uitgemaakt, maar nooit voor Dutchie. Wel voor cloggie (‘klompje’, da’s de vriendelijke term), en misschien achter mijn rug om ook nog wel eens voor clognoggin (‘klompkop’, da’s de onvriendelijke term die gebezigd wordt voor een Nederlander die zijn vaderlandse bekrompenheid te hard laat spreken) al hoop ik dat laatste niet.

Als een niet-Nederlander me überhaupt al een Dutchie zóu noemen (wat me dus echt nog nooit is overkomen), dan zou ik me afvragen of ‘t wel zo aardig van hem of haar bedoeld was.

What does Dutchie mean?De meeste niet-Nederlanders met enige wereldwijsheid denken bij het woord Dutchie namelijk niet zo zeer aan een Nederlander, maar aan een dikke vette pretsigaret. (De eerste associatie die een niet-Nederlander bij namen als Amsterdam, Holland of Nederland heeft is namelijk niet die van windmolens of klompen, maar die van de plantjes die je kunt roken.)

Dus… als je de Nederlandse grens overstapt en jezelf vervolgens Dutchie gaat noemen, onthoud dan dat als je daarmee een lach ontlokt, dit misschien geen vertederde glimlach is, maar mogelijk een lach met een negatievere of zelfs kleinerende gedachte erachter… daar verover je misschien de wereld mee, maar voor mij persoonlijk is het in elk geval een assocatie die ik voor mezelf níet bij een ander zou willen oproepen.

This work is licensed under a Creative Commons Licence. (Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.)

[NL] “#VG”

Bij het importeren van een woord uit een andere taal gaat niet altijd alles helemaal goed. Met playback wordt in de Engelse taal bijvoorbeeld iets anders bedoeld dan waar de term in het Nederlands voor gebruikt wordt. Ook is het zo dat meer dan een Engelstalige baby twee of meer babies zijn, terwijl ze in het Nederlands baby’s zouden zijn. En dus…

Handboek Communities

…tja… en dus zit deze boektitel me ook al niet lekker (net als deze en deze).

Community’s? Laten we het in het Nederlands anders gewoon weer virtuele gemeenschap(pen) noemen, dan kun je het op Twitter en dergelijke lekker afkorten tot VG (met of zonder hekje ervoor) en dan krijgt de Engelse taal haar woord community weer terug (alwaar het ook ver buiten het internet waarde heeft).

Kunnen we in de toekomst alsjeblieft vaker een taalkundig voorbeeld nemen aan het Afrikaans bijvoorbeeld, of anders het Duits, misschien, voordat we wederom de taal van een ander gaan schaden?

(N.B.: Natuurlijk zullen taal en cultuur altijd evolueren en invloeden van buitenaf overnemen; Nederlands, Afrikaans en Duits zijn allen verwant en bevatten daarbij oneindig veel invloeden uit andere talen. Duitsers en Zuid-Afrikanen lijken echter wel veel zorgvuldiger met hun eigen talen om te gaan dan Nederlanders en daaruit spreekt mijns inziens juist alleen maar méér respect voor andere talen.)

This work is licensed under a Creative Commons Licence. (Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.)